NORDMANNS GRAN JULETRÆER (EDELGRAN)
Priser fra 100-250 kr.
Prisen afhænger af størrelse og kvalitet.
Standard og Primatræer i størrelser fra 1 meter op til 3,5 meter .

RØDGRAN JULETRÆER
Priser fra 50-100 kr.
Prisen afhænger af størrelse og kvalitet.

PYNTEGRØNT
Fyr, Silkefyr, Nordmannsgran og Nobilis gran

Kongshedevej 12, 8600 Silkeborg
40 51 16 65
Trine Skjoldan
http://www.faeldselvsilkeborg.dk/
faeldselvsilkeborg.dk
Alle weekender i December. Lørdage og søndage kl. 10-16

Hos Jul på Kongsheden kan du: