Den enkelte plukningssted har der egne regler for deres besøgende. Vi har samlet de vigtigste herunder. Husk at du besøger en plukningssted er du en velkommen gæst, men plukningsstedet er både en forretning, men også et familiehjem. Respekter deres ejendom og instruktioner!

Gør på plukningsstedet

Hold opsyn med dine børn. Vær forsigtig omkring søer, åer og andre stedet med vand


Vær klædt på til plukning. Husk sko, trøjer og bukser


Husk solcreme og gerne en solhat


Hold husdyr i en snor


Smid ikke affald, brug venligst en skraldespand


Hold armene, hænder, ben og hoved inden for vognen. Bliv siddende indtil vognen holder helt stille


Husk at more dig, og have det sjovt


Gør Ikke på plukningstedet

Læs og overhold skiltningen. Følg anvisninger om hvilken områder hvor der må plukkes


Gå ikke ind i bygninger der ikke er åben for offentligheden


Kast ikke med produkterne


Kravl venligst ikke på maskiner eller andet udstyr på plukningstedet. Mange maskiner har skarpe kanter og bevægelige dele


Kravl venligst ikke i træer. Træd venligst ikke på frugten eller grønsager på jorden


Skræm venligst ikke dyrene