Borup Byvej 27, 8920 Randers
Ole og Yvonne
http://www.oles-jordbaer.dk/

På Ole og Yvonnes jordbær kan du plukke: